AT-21 / ATO-21 Bagaduce Class

Tug

AT-37 Iuka

Displacement, standard:  
Displacement, full load:  
Dimensions:   
Propulsion:  
Power:  
Speed:  
Range:  
Armament:  
Aircraft:  
Complement:  
 

 

  Name FY Laid Down Launched Com. Decom. Stricken Yard  
AT
ATO
21
21
Bagaduce (ex Ammonoosuc)   ? 05.04.1919 18.09.1919
22.06.1938
20.04.1932
22.06.1946
? Ferg  
AT 22 Tadousac (ex Chimo)   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
23
23
Kalmia   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
24
24
Kewaydin   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
25
25
Umpqua   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
26
26
Wandank   ? ? xx.03.1920 xx.09.1946 ? Ferg  
AT
ATO
27
27
Tatnuck (ex Iosco)   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
28
28
Sunnadin (ex Katahdin)   03.12.1918 28.02.1919 20.10.1919 04.04.1946 08.05.1946 PuNYd  
AT
ATO
29
29
Mahopac (ex Kickapoo)   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
30
30
Sciota (ex Wautauga)   ? ? ? ? ?    
AT 31 Koka (ex Oconee)   ? ? ? ? ?    
AT 32 Napa (ex Yucca)   05.03.1919 24.07.1919 05.12.1919
15.08.1939
07.06.1929
09.04.1942
? PuNYd scuttled 09.04.1942
AT
ATO
33
33
Pinola (ex Nipsic)   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
34
34
Algorma   06.01.1919 12.06.1919 15.05.1920
18.06.1946
03.05.1922
18.06.1946
31.07.1946 SIP  
AT 35 Carrabasset   ? 12.06.1919 30.06.1920 24.05.1924 ? SIP -> WYT-55
AT 36 Contocook   ? 12.01.1920 20.08.1920 27.11.1933 ? SIP  
AT
ATO
37
37
Iuka   ? 12.01.1920 29.10.1920
23.11.1940
20.07.1932
15.08.1946
? SIP  
AT
ATO
38
38
Keosanqua   ? ? ? ? ?    
AT
ATO
39
39
Montcalm (ex Kineo)   ? ? ? ? ?    
AT 40 -   - - - - -   cancelled
AT 41 -   - - - - -   cancelled
AT 42 -   - - - - -   cancelled
AT 43 -   - - - - -   cancelled
AT 44 -   - - - - -   cancelled
AT 45 -   - - - - -   cancelled